Monika Juríková

Vychovávateľka

Vyrastala som na sídlisku v Bratislave spolu so svojimi troma mladšími súrodencami.
Od malička sme s rodičmi trávili veľa času  športovaním a potulkami v prírode a táto vášeň
mi ostala dodnes. Vo voľnom čase sa venujem turistike, horolezectvu, joge alebo pracujem
v záhrade.
Navštevovala som Strednú pedagogickú akadémiu odbor Učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo. Počas štúdia som pôsobila vo viacerých mládežníckych organizáciách
kde sme organizovali denné i pobytové aktivity pre deti. Na vysokej škole som si v rámci
Pedagogickej fakulty na UK vybrala odbor Vychovávateľstvo so zameraním na etopédiu.
Niekoľko rokov som robila opatrovateľku v rodinách s malými detičkami.
S odbornou praxou som začína v občianskom združení Odyseus na projekte kde sme
pracovali s mládežou na ulici vo vylúčenej lokalite.
V rámci PPPaP a iných iniciatív som realizovala preventívne aktivity na školách témy:
rovesnícke vzťahy, šikana, zneužívanie návykových látok, záškoláctvo.
Ešte počas štúdia na VŠ sme skupinka dobrovoľníkov založili OZ Ulita, ktoré sa venuje
výchovným, vzdelávacím a preventívnym aktivitám na petržalskom sídlisku. Neskôr sme túto
činnosť akreditovali na sociálno právnu ochranu a realizovali množstvo ďalších aktivít ktoré
vyvstali z potrieb komunity i verejnosti.
Od roku 2019 som sa opäť vrátila k najmenším a začala som pôsobiť vo Festíkove. S deťmi
rada tvorím, skúšame a objavujeme nové veci. Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa
ukrýva potenciál urobiť svet krajším. Obdivujem ich úprimnú radosť a predstavivosť.