Katarína Šebestová

Vychovávateľka pre deti so ŠVVP
Brief info

Citát “Pomôž mi, aby som to dokázal sám” ma prenasleduje od vysokoškolských čias. I keď som vtedy ešte nemala predstavu o tom, čo všetko výchova dieťaťa obsahuje, imponovalo mi, že dieťa nemá byť nečinnou bábkou v spoločenskom svete, kde je mnoho očakávaní a kontroly, ale našim partnerom v živote. Myslím si, že keď na deti nahliadame s láskou a rešpektom, trpezlivo im vysvetlíme, ako funguje svet a necháme ich slobodne ho “ochutnať” - stojac za ich chrbtom pripravení pomôcť, keď to budú potrebovať - dávame im najlepší základ, na ktorom sa buduje ich osobnosť a otvárajú sa ich možnosti. Pomyselné hranice nastavujeme my a tak, ako učíme dieťa, že ho rešpektujeme, učí sa rešpektovať aj ono nás.
Študovala som vedecko výskumnú pedagogiku v špecializácii na predškolský vek, počas štúdia som si tiež doplnila pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie odborných predmetov na stredných pedagogických školách. Vždy ma zaujímala práca s deťmi, hoci na isté obdobie som sa profesne venovala marketingu - po narodení dieťaťa sa pre mňa začala zemeguľa točiť opačným smerom :) Uvedomila som si, že práca s deťmi je to, čo mi dáva zmysel, i keď je podľa mňa toto poslanie náročnejšie ako iné povolania. S deťmi so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami som sa nestretla iba v profesionálnom živote, ale aj v osobnom - a každý deň mi vďaka tomu dáva iný smer, nepredpokľadateľný a neplánovaný, ale veľmi obohacujúci. Tešíme sa na Vaše dieťatko, ktoré nám určite rozšíri obzory a ktorému sa budeme s láskou venovať :)