Barbora Chudjaková

Vychovávateľka
Brief info

Volám sa Barbora Chudjaková a som absolventka UKF v Nitre. Vyštudovala som
magisterský odbor - predškolská a elementárna pedagogika. Počas svojej pedagogickej praxe ako učiteľka pre primárne vzdelávanie som sa venovala edukácii žiakov predovšetkým prvého ročníka ZŠ. Počas štyroch rokov aktívnej pedagogickej praxe som si uvedomila, akú dôležitú a nenahraditeľnú úlohu zohráva výchova detí a tiež, aká tvorivosť, individualita a potenciál sa ukrýva v každom dieťati. Vo svojom štýle výchovy kladiem dôraz práve na tvorivosť a hľadenie na dieťa ako na jedinečnú bytosť so svojimi túžbami, špecifikami a schopnosťami. Verím, že každé dieťa je schopné zaujať prirodzené miesto v skupine, spolupracovať a učiť sa prirodzene, hravo a v súlade s jeho mentálnym vekom, ak má po svojom boku láskavého a ochotného učiteľa, ktorý rešpektuje dieťa a záleží mu na ňom. Rada by som Vašim deťom odovzdala to, čo bolo do vienka i počas života dané mne. Pochádzam z početnej oravskej rodiny, ktorá ma naučila myslieť a konať samostatne, zároveň kooperovať, nájsť si miesto v spoločnosti s naplnením vlastných ambícii, tiež tvoriť- či už sú to zručnosti ako šitie, varenie, modelovanie alebo ide o sociálne zručnosti, ktoré sú v tomto svete potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Vo svojom prístupe vám ponúkam fúziu toho najlepšieho z môjho osobného a profesionálneho života. Povolanie učiteľky - či opatrovateľky vnímam ako jedno z mála, ktoré sa priamo dotýka životov ľudí. Je úžasné sledovať, ako pred Vami dozrieva ľudská bytosť.