Pohybové aktivity

Pre správny vývoj detí je nevyhnutný pravidelný pohyb a pobyt v prírode. Pohybové aktivity realizujeme vo vnútorných priestoroch centra a zároveň vonku. Ponúkame možnosť cvičení pre deti, ako napríklad: detská jóga, tanečné krúžky a cvičenie s fyzioterapeutkou. Naše centrum má krásne vonkajšie priestory, ideálne na hry na čerstvom vzduchu a keďže sa nachádzame v pešej blízkosti k Horskému parku, radi tam chodíme na prechádzky pozorovať prírodu. V prípade záujmu zabezpečíme jazdenie na poníkoch, ktoré špeciálne odporúčame pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami.