Herničky

Organizujeme pravidelné Montessori herničky pre deti od 3-6 rokov, ktoré navštevujú naše centrum. Herničky pripravujeme systematicky so zámerom podporiť správny vývoj detí v súlade s filozofiou Marie Montessori. Lektorka absolvovala špecializovaný kurz a pracovala v prostredí, kde sa uplatňovala filozofia Montessori v predškolskej výchove.