Anglický jazyk

Na požiadanie zabezpečíme pravidelné kurzy anglického jazyka pre deti, kde si môžu osvojiť základné piliere pre cudzí jazyk – nenásilnou formou, v prirodzenom prostredí a pri ich obľúbených aktivitách. Naša lektorka má nielen odbornú kvalifikáciu, ale zároveň aj bohaté skúsenosti s deťmi v zahraničí. V prípade dieťaťa z cudzojazyčného prostredia poskytujeme starostlivosť v anglickom jazyku.