Súhlasím so spracúvaním osobných údajov. Registráciou potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.

Súhlasím so spracovaním a zhromažďovaním mojich osobných údajov v databáze Detského centra FESTÍKOVO, ktorú prevádzkuje spoločnosť Festíkovo, s.r.o. a poskytuje prístup Prevádzkovateľovi kurzu, ku ktorému sa hlásim v rozsahu uvedenom nižšie. Súhlas je daný za účelom vedenia mojej registrácie, dochádzky, profilu a komunikáciu s prevádzkovateľom alebo s prevádzkovateľmi kurzov, do ktorých sa hlásim. Súhlas udeľujem až do jeho odvolania. Zároveň prehlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme najmä na základe vyplnenia registrácie sú:
 • Meno
 • Priezvisko
 • e-mail
 • telefóne číslo
 • detail registrácie pre dané kurzy a prevádzkovateľov
 • údaje o dochádzke pre dané kurzy
ak je uvedené aj:
 • Fakturačné údaje
 • Meno dieťaťa
 • Vek dieťaťa
 • Stav platby za kurz
 • Obsadené miesta
Prevádzkovateľ aplikácie kladie veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu osobných údajov všetkých registrovaných používateľov a zákazníkov prevádzkvateľov kurzov, ktorí aplikáciu využívajú. Informácie sú uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. Všetky získané údaje sú využívané výhradne za účelom vedenia profilu v Detskom centre FESTÍKOVO. Používateľ môže súhlas kedykoľvek odmietnúť. Odmietnutím súhlasu bude registrácia zmazaná, čo môže mať dopad na zotrvanie v registrovanom kurze alebo v skupine. Zhromažďujeme len tie Vaše osobné údaje, ktoré na splnenie tohto cieľa skutočne potrebujeme. Osobné údaje, ktoré nám oznámite, chránime všetkými dostupnými administratívnymi i technickými prostriedkami pred predvídaným nebezpečenstvom tak, aby sme zabránili ich zneužitiu.